TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n sähköpostilistan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Postiosoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Rönkkö
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
terveys@terveystuotekauppa.fi

2. Rekisterin nimi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n sähköpostilistarekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Sähköpostilistalla tiedotetaan Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja luontaistuotealan asioista, kuten koulutuksista ja ajankohtaisista terveysasioista.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite sekä puhelinumero.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: terveys@terveystuotekauppa.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostituslistaa koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa sähköpostituslistan tietoja kolmansille osapuolille. 

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin sähköpostilista on voimassa. Sähköpostituslistalta poistuneiden henkilöiden tiedot poistuvat automaattisesti sähköpostituslistalta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n rekisterinpitäjät.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos jonkun palvelukumppaniemme palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolelle tiedot varmuuskopioidaan, varmistamme, että he ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n ulkopuolisia tahoja.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Mahdolliset mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää tietokoneen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 

Kiinnostaako sinua ravintolisät ja luontaistuoteala?

Seuraa terveyskauppoja somessa: Facebook ja Instagram.
Seuraa TAIMI-koulutusta somessa: Facebook ja Instagram.

Tule terveyskauppojen kannatusjäseneksi, saat ajankohtaista ammattilaistietoa luontaistuotealasta! Vastaavaa luontaistuotealan ammattilaisten tietomäärää ei saa mistään muualta. Lue lisää
Liity nyt Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kannatusjäsenksi 100 eurolla.
 

Miten pääsen kannatusjäseneksi ja ammattilaistiedon piiriin?
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kannatusjäseneksi pääset lähettämällä meille yhteystietosi (nimi, osoite, sähköposti) osoitteeseen terveys@terveystuotekauppa.fi