Harmonia KSM66 

Harmonia KSM66 on Harmonia Life Oy:n ns. täyden spektrin ashwagandha-uute. KSM66® ashwagandha-uutteella on 20 kliinistä, kaksoissokkoutettua, placebokontrolloitua, riippumattomissa tiedelehdissä julkaistua tutkimusta. KSM66® ashwagandha-uutteella on myös pitkä lista EFSAn eli Euroopan elintarviketurvallisuusviraston sallimia terveysväittämiä liittyen mm. stressinsietoon sekä henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen.

Lisätietoa